Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Székelyudvarhely

Emlékdíj

A PÁPAI PÁRIZ FERENC DIJ: emlékéremből és kisérő oklevélből áll, anyagi támogatást nem foglal magába.
Az emlékérem 10 cm átmérőjű bronz alkotás első lapján Pápai Páriz Fernc profilja, hátlapján az alapitó neve és dátuma áll. Alkotója SÁNTA CSABA(2000) szovátai müvész.    

Az Alapítvány létrehozása óta évente a Kuratórium jováhagyta az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály Tudományos Bizottsága által a Pápai Páriz Ferenc díjra javasoltak névsorát.

Alapitványunk Kuratóriuma azzal a felhívással fordul az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály tagságához, hogy minden év március 31-ig irásban küldjék be javaslatukat a Pápai Páriz Ferenc díjra (cím: EME OGYSZ. 540103 Targu Mureş, Aleea Cornişa nr.18, ap. 12).

Úgy gondoljuk, hogy a beküldött javaslatok alapján a Tudományos Bizottság az arra érdemeseket, a tagság közremüködésével reálisabban és demokratikusabban tudja javasolni a díjra. Természetesnek vesszük ha egy személyről több javaslat érkezik A Kuratórium részéről előre is köszönöm az EME tagok közremüködését.

Az elmúlt időszakban következő személyek részesültek Pápai Páriz Ferenc díjban: 

Dr. Csidey József (2000) - Marosvásárhely, gyermekgyógyász főorvos, adjunktus, “kiváló orvos”, Marosvásárhely Díszpolgára, kiváló szakmai, oktatói tevékenységéért.


Prof. Dr. Csögör Lajos (2000)- a nagy öregek azon nemzedékéhez tartozik, akik létrehozták, fenntartották és nemzetközi hírnevet szereztek a marosvásárhelyi magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek.

Prof. Dr. Módy Jenő (2000) - Marosvásárhely, a Román Orvostudományi Akadémia tagja, töretlen, kitartó tudományos tevékenységéért post mortem részesült az emlékérem és oklevél odaítélésében.

Prof. Dr. Horváth Endre (2001) - Marosvásárhely, ”érdemes orvos“, szakmai és oktatói tevékenysége töretlen, belgyógyászati iskolát teremtett, kiváló szakembereket nevelt.

Prof. Emeritus Dr. Obál Ferenc (2001) - Szeged, a Marosvásárhelyi Egyetemen megszervezte a kórélettani tanszéket melynek tanszékvezető professzora volt, ahol eredményes kutatói tevékenységet fejtett ki, számos fiatal kutatót nevelt.

Prof. Dr. Feszt György (2002) - Marosvásárhely, a Farmakológiai Tanszék vezető egyetemi tanára, professzor emeritus, kitartó eredményes tudományos és oktatói tevékenységéért az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály elnökeként és az EME Válastmányi tagjaként kifejtett eredményes munkájáért.

Prof. Dr. Péter Mihály Heinrich (2002) - Marosvásárhely, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az EME alapító tagja és alelnöke, eredményes és elismert tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói munkájáért.

Prof. Dr. Bocskay István (2003) - Marosvásárhely, a konzervatív fogászati klinika és a fogszövettani laboratórium megalapítója, több évtizedes oktatói munkát fejtett ki. Tudományos tevékenysége elismeréséért, közéleti tevékenységéért (az EME választmányi tagja, az erdélyi Keresztény Orvosok Szövetségének elnöke).

Prof. Dr. Sándor István (2003) - Temesvár, doktor docens, a Román Tudományos Akadémia rendes tagja. A temesvári teratológiai laboratórium megalapítója, embriológiai kutatási módszerei világviszonylatban elismertek. Elismert közéleti személyiség, publicista, több irodalmi mű szerzője. Alapkutatásainak elismeréséért, több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért.

Dr. Balla Árpád, Dr. Sc. (2003)- Székelyudvarhely, gyermekgyógyász főorvos, a MTA köztestületi tagja. Az EME alapító és Választmányi tagja. Eredményes szakmai, növéri-aszisztensi oktatói, tudományszervezöi, közéleti tevékenységéért, valamint a hazai és nemzetközi szinten elismert magnézium kutatási munkásságáért.

Prof. Dr. Bedő Károly (2004) - Marosvásárhely, a Román Orvosi Akadémia rendes tagja. Több évtizedes oktatói, nevelői, szakmai és tudományos tevékenységéért.

Prof. Dr. Gyergyay Ferenc (2004)- Bergisch Gladbach, a MOGYE kórbonctani intézetében kifejtett oktatói, kutatói, valamint több évtizedes tudományos tevékenységéért.

Prof. Dr. Rácz Gábor (2005) – Marosvásárhely – Pécs , a gyógynövénykutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye. A MOGYE a Gyógyszerészeti Kar Dékánja volt 20 évig, Gyógynövényismeret Tanszék professzora, több évtizedes oktatói, szakmai, tudományos tevékenységéért.

Dr. Földes Béla főorvos (2005) – Nagyvárad. Lelkiismeretes szakmai, valamint tudományos, tudományos rendezvények szervezőjeként és közéleti tevékenységben elért eredményeiért.

Dr. Szilágyi Tibor előadótanár (2005) – Marosvásárhely. Fiatal kutató, a neurofiziológia területén nemzetközileg elismert eredményeiért, valamint a tudományos közéletben kifejtett tevékenységéért.

Prof. Dr. Gyéresi Árpád (2006) Marosvásárhely – a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék professzora, több évtizedes oktatói és szakmai tudományos tevékenységéért.

Prof .Dr. Ferencz László (2007) Marosvásárhely, a belgyógyászat professzora, több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint a négy kötetes  „A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve” kiadásáért.

Dr. Pongrácz Antal Sándor (2007) Marosvásárhely, fogász főorvos, több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkásságáért.

Dr. Sípos Emese, gyógyszerész, előadótanár (2008) Marosvásárhely. Oktatói, szakmai, tudományos tevékenységéért, valamint tudományos közéletben kifejtett tevékenységéért.

Dr. Borsa István , főorvos (2008) Csíkszereda. Lelkiismeretes szakmai, valamint elismert tudományos tevékenységéért. Továbbá a tudományos rendezvények előadója és szervezőjeként.

Dr. Péter H. Mária  (2009) - Marosvásárhely, a X. éves jubileumi ülés alkalmából Pápai Páriz díjat adományozott a kuratorium, életműdíj több évtizedes oktatói, valamint eredményes tudományos tevékenységéért, és magyarnyelvű szakkönyvek írásáért.

Dr. Nagy Előd Ernő (2009), előadótanár – Marosvásárhely , mint magyarnyelven megjelent szakkönyv szerzője, valamint eredményes tudományos és oktatói tevékenységéért részsült díjazásban.

Dr. Sc. Albert István (2009), belgyógyász, kardiológus főorvos – Sepsiszentgyörgy, életműdíj, kiváló szakmai és tudományos tevékenységéért.

Prof. emeritus  Dr. Pap Zoltán (2009)– Marosvásárhely, életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelési, tudományos tevékenységéért, valamint népszerűsítő irodalmi munkásságáért.

Dr. Gergely István (2010) Marosvásárhely, a MOGYE tanársegédje, ortopéd-traumatológus szakorvos, fiatal kutató, tudományos, szakmai és a közéletben kifejtett eredményes tevékenységéért.

Dr. Bauer Béla (2010)  Szatmárnémeti, ny. gyermekgyógyász főorvos, az orvostudomány doktora, életműdíjban részesült több mint öt évtizedes lelkiismeretes szakmai, kitartó eredményes tudományos munkásságáért, gazdag szakirodalmi és közéleti tevékenységéért.

Prof Dr. Jung János (2010) Marosvásárhely, életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, valamint több évtizedes tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.

Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre  (2011) - Marosvásárhely - életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, kimagasló tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.

Prof. Dr. Szabó Béla (2011) - Marosvásárhely - életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, tudományos munkájáért és közéleti  szerepvállalásáért.

Dr. Mezei Tibor László (2011) - Marosvásárhely - az orvostudomány doktora, egyetemi tanársegéd, fiatal kutató, tudományos, szakirodalmi tevékenységéért és elismert  szerkesztői   munkájáért részesült PPF díjban.

Prof  Dr. Széplaki Attila Ph.D. (2012) - Kolozsvár, életműdíjban részesült,  évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, valamint következetes, eredményes tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.

Dr.Ph.D. Zágoni Elemér (2012) - Csíkkarcfalva, ny. főgyógyszerész, a gyógyszertudomány  doktora, életműdíjban részesült több évtizedes lelkiismeretes szakmai, kitartó eredményes tudományos munkásságáért, a Feketeribiszke monográfiáért, valamint közéleti tevékenységéért.

Dr. Orbán-Kis Károly (2012) - Marosvásárhely, a MOGYE Élettani Tanszék adjunktusa,  neurológus szakorvos, fiatal kutató díjban részesült,  tudományos kutatói, szakmai és a közéletben kifejtett eredményes tevékenységéért.

Prof. Dr. Kikeli Pál István, Ph. D. (2013) Marosvásárhely. Nyugalmazott  belgyógyász és kardiológus főorvos, diplomás egészségügyi manager , a MOGYE Családorvosi Tanszékének professzora. A Procardia Orvosi Társaság alapítója. Számos tudományos dolgozat valamint szakkönyv szerzője. Több évtizedes tudományos, oktatói és közéleti tevékenységéért részesül Pápai Páriz Fernc díjban.

Prof. Matekovits György Mihály, Ph.D. (2013) Temesvár. A Temesvári Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinika nyugalmazott professzora. A Fogtechnikus képző főiskola Orális Rehabilitació tanszék vezető professzora. Számos tudományos dolgozat és mint egy tíz szakkönyv szerzője vagy társszerzője. A Pápai Páriz Ferenc életműdíjat a több évtizedes tudományos munkásságával,  oktatói tevékenységével és közéleti  tevékenységével érdemelte ki.

Dr. Bajkó Zoltán Ph.D. tanársegéd, (2013) Marosvásárhely a MOGYE Neurológiai tanszékén. Kitartó és eredményes kutatói tevékenységet fejt ki nagy munkabírása révén számos tudományos dolgozatot mutatott be és jelentetett meg hazai és külföldi folyóiratokban. Munkásságának elismeréseként a kongresszusokon díjakban is részesült. A Pápai Páriz Ferenc díj úgy gondoljuk további ígéretes tevékenységre fogja buzdítani.

Prof.emeritus Dr. Dienes Sándor Lajos Ph.D. (2014) Marosvásárhely.A MOGYE ny. professzora, a „Foglalkozási betegségek „ diszciplinának és klinikának a létrehozója és vezetője. Széleskörű tudományos tevékenységet fejtett ki, számos nemzetközi kongresszuson szerepelt. Mint egy 13 szakkönyv szerője vagy társzerzője.A Pápai Páriz Ferenc életműdíjat a több évtizedes oktatói, tudományos  és tudományszervezői tevékenységével érdemelete ki.

Dr. Kelemen Hajnal Ph.D. egyetemi docens. (2014) Marosvásárhely. A MOGYE  Gyógyszerészeti Karán a Gyógyszerészeti kémia tanszék vezetője és docense. Kiválló oktatói és tudományos tevékenységet fejt ki, folyóiratokban rendszeresen közöl és kongresszusokon szerepel.  Rendszeresen részt vállal a közéleti tevékenységekben is . Az emlitett sok öoldalú munkássága elismeréseként részesült Pápai Páriz Ferenc életműdíjban.

Prof. Dr. Nagy Örs (2015) Marosvásárhely.Ortopéd-traumatológus főorvos, a MOGYE Ortopédia-traumatológiai tanszék vezető professzora. Széleskörű tudományos tevékenységéért, több évtizedes oktatói munkájáért, valamint kitartó közéleti szerepléséért részesült életmű díjban.

Dr. Venczel László ny.o.v. sebész főorvos (2015) Székelyudvarhely. Több évtizedes magas szintű sebészeti tevékenységéért, kitartó tudomás munkásságáért és jelentős közéleti és adminisztratív szerepléséért részesült életmű díjban.

Dr. Fülöp Ibolya Ph.D. (2015) Marosvásárhely.  Gyógyszerész,egyetemi adjunktus. Az elmúlt tíz évben szakmai kutatói tevékenysége igen sikeres volt. Számos közleménye jelent meg hazai és külföldi lapokban, 3 szakkönyv társszerzője. Oktatói és közéleti tevékenysége is sikeres volt. Ezek alapján részesült fiatal kutatói díjban.

Prof. Dr. Kun Imre Zoltán (2016) Marosvásárhely. Az Endokrinológia Klinika nyugalmazott professzora több évtizedes szakmai, oktatói és kutatói tevékenységéért és kitartó, következetes közéleti munkájáért részesült életműdíjban.

Dr. Veress Albert (2016) Csíkszereda. Nyugalmazott osztályvezető pszihiáter főorvos, több évtizedes magas szintű gyógyító  tevékenységéért, tudományos  munkásságáért, szakirodalmi és több évtizedes  tudomány szervezői és sokoldalú közösségi szerepléséért részesült életműdíjban

Dr. Gáll Zsolt (2016) Marosvásárhely. Gyógyszerész egyetemi adjunktus a MOGYE Farmakológia és Klinikai Gyógyszerészet Tanszéken. Igen sikeres kutatói, oktatói és közéleti tevékenységéért részesült fiatal kutatói díjban.

Doc. Dr. Szatmári Szabolcs (2017) Marosvásárhely. A MOGYE II. Neurológiai Klinika vezetője több évtizedes szakmai, oktatói, kutatói és tudományszervező tevékenységéért és odaadó közéleti munkájáért részesült életműdíjban.

Dr. Vajda Sándor PhD (2017) Borosjenő. A nyugalmazott szájsebész főorvos magas szintű, lelkiismeretes szakmai tevékenységéért, több évtizedes  tudományos és tudomány  népszerűsítő  munkásságáért, és a szórványban végzett aktív közéleti  tevékenységért részesült életműdíjban. 

Dr. Szántó Annamária (2017) Marosvásárhely. A MOGYE Anatómiai Tanszék adjunktusát a Kuratórium fiatal kutatói díjban részesítette. 

Prof. Dr. Bereczki Dániel, Ph.D., D.Sc. (2018) Budapest. A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatóját Pápai Páriz Ferenc munkásságának nemzetközi népszerűsítéséért, és különösképpen a Parkinson-kór alaptüneteinek egyik első leírójaként való elfogadtatásáért, a Kuratórium KÜLÖNDÍJBAN részesítette.

Prof. Dr. Benedek István, Ph.D. (2018) Marosvásárhely. A MOGYE Hematológiai és Csontvelő-átültetési Klinikájának vezetőjét több évtizedes kutatói, gyógyító, oktató és közéleti munkásságáért a Kuratórium életműdíjban részesítette.

Dr. László Ilona, Ph.D. (2018) Marosvásárhely. Gyermeksebészeti és ortopédiai oktatói, kutatói és gyógyító munkásságáért a Kuratórium életműdíjban részesítette.

Székely Pál, Ph.D. (2018) Székelyudvarhely. Kutatói és tudomány-szervezői munkásságáért a Kuratórium fiatal kutatói díjban részesítette. 

Prof. Dr. Brassai Zoltán, Ph.D. (2019) Marosvásárhely. Nyugalmazott belgyógyász professzor, a MTA külső tagja. Több évtizedes eredményes oktatói, kutatói és nevelői tevékenységéért, és közéleti munkásságáért részesült életmű díjban. 

Dr. Kraft Zsolt Béla főorvos (2019) Csíkszereda. Nyugalmazott ortopédus-traumatológus főorvos, az csíkszeredai Ortopédiai Osztály megszervezője, gyógyítói, szervezői és közéleti munkásságáért részesült életmű díjban. 

Prof. Dr. Ábrám Zoltán, Ph.D. (2020) Marosvásárhely. A Közegészségtan professzora oktatói, kutatói és közéleti munkásságának elismeréséül részesült életműdíjban.

Dr.  Domahidi János főorvos, Ph.D. (2020) Marosvásárhely. Oktatói és kutatói munkájának elismeréseként részesült életműdíjban.

Ferencz Elek gyógyszerész, Ph.D. (2020) Marosvásárhely.  A MOGYE Fizikai kémia tanszékén végzett kutatómunkája elismeréseként fiatal kutatói díjban részesült.

Dr. Fekete Gyula László, PhD (2021) Marosvásárhely. Bőrgyógyász főorvos, egyetemi docens, oktatói, kutatói és gyógyító munkája elismeréseként életműdíjban részesült.

Dr. Frigy Attila, PhD (2021) Marosvásárhely. Belgyógyász és kardiológus főorvos, egyetemi adjunktus, oktatói, kutatói, közéleti és gyógyító munkája elismeréseként életműdíjban részesült.

Szabó Zoltán István, PhD (2021) Marosvásárhely. Gyógyszerész, egyetemi docens, kiemelkedő kutatói munkájáért fiatal kutatói díjban részesült. 

 

2009-2012 időszakban a következő személyek részesültek Prof. Dr. Kopp Elemér pályadíjban


A Dr. KOPP ELEMÉR pályadíjak átadására első alkalommal a 2009-es megnyitó ünnepségen került sor.

Az I. díjazott Drd. Nan Monica (2009) - egyetemi gyakornok Marosvásárhely nyerte, „A Galium verum L. és Galium mollogu L. fajok összehasonlító vizsgálata” dolgozatával.

A II. díjazott Filep Rita (2009) - Sapientia EMTE - Kertészeti szak szigorló hallgatója:  „Adatok Marosvásárhely és környéke  HELIANTUS nemzetséghez tartozó taxonok növényrendszertani tanulmányozásához, előfordulásához és tápanyagtartalmának a   vizsgálatához” dolgozatával.

Az első díjat Boris Gyöngyvér (2010), a  Pécsi Tudományegyetem biológiai Intézet, III. éves hallgatója  nyerte  : „ Ezerféle bajra jó” – Népi gyógynövényismeret a Székelyföldi LÖVÉTÉN – című dolgozattal.

A második díjat Virág Szeréna (2010), a MOGYE , Gyógyszerésztudományi Kar V. évf. hallgatója nyerte : „ A Besenyői – Tó környékének gyógynövényei „ című dolgozattal.  

Dr. Kopp Elemér pályadíj nyertesei : 2012.

Az első díjat Kelemen Mihály (2012), MOGYE. hallgató nyerte. A dolgozat címe : „A  Baróti medencében honos vadkörte (Pyrus pyraster Bursd.) populacó földrajzi elterjedése, morfológiai  vizsgálata, kémiai összetétele és értékesítési lehetőségei. ”

A második díjat Silló Szabolcs (2012), a MOGYE , Gyógyszerésztudományi Kar V. évf. hallgatója nyerte : „ Az Epilobium angustifollium L. (erdei deréce) fitokémiai vizsgálata.

A harmadik díjban Puski Gabriella Melinda (2012) gyógyszerész, Sepsiszenytgyörgy részesült. A dolgozatának címe: „Gyógynövények és szintetikus gyógyszerek együttes adagolása során fellépő  kölcsönhatások.”