Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Székelyudvarhely

PÁPAI PÁRIZ FERENC díjak átadásának új formája

 
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2012. márciusi ülésén úgy határozott, hogy 2012-től  a Pápai Páriz Ferenc díjak átadása Székelyudvarhelyen legyen megszervezve minden év szeptember 10-én. A díjazottak megnevezését szintén a Kuratórium fogja megejteni egyhangú titkos szavazással, a beérkezett javaslatok alapján.
Javaslatot tehetnek az EME tagok vagy más egészségügyi szervezetek, tudományos egyesületek tagjai. A javaslatokat írásban kérjük beküldeni ami kell tartalmazza a javasoltnak a személyi adatait és az indoklást, az elérhetőségi lehetőségeket. Továbbá kell tartalmazza a laudació megírójának és felolvasójának nevét. A Kuratórium bekéri a javasolt személytől a „Curiculum vitae”-jét. A javaslatok beküldésének határideje az adott év augusztus elseje, a fent jelzett címek egyikére.

Pápai Páriz Ferenc díjban részesülhetnek, az alapító okirat alapján :  

A díj azoknak a Romániában tevékenykedett és tevékenykedő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, preklinikai kutatóknak ítélhető oda, akik az alábbi feltételek egyikének felelnek meg :   
                  

a.- életmű díjban részesülhetnek azok a  60 – 65 - 70 évesek és felettiek akik  kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki pályafutásuk alatt,             
b. - akik az alapkutatásban kimagasló eredményt értek el,
c. - olyan klinikai epidemiológiai tanulmányokért, melyek az adott terület lakosságának reprezentatív hányadát foglalják magukba,                                                             
d. - magyar nyelven megjelent  szakkönyv szerzőjének,    
e. - 40 év alatti kollégáknak:- az alapkutatásban, klinikai epidemiológiai tanulmányokban elért eredményekért, valamint a meghirdetett pályázat nyertesének.


                    

2012-től a díj hátoldala átírva!