Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

„A magyar államiság 1000-ik évfordulója alkalmából, saját kezdeményezésemre 2000 februárjában létrehoztam a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, Erdély hírneves orvostudósa emlékének megörökítésére. Az Alapítvány céljai között szerepel az a szándék, hogy segitséget nyújtsunk az orvosok, gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzéséhez, továbbá, hogy évente díjazzuk az elismerés jeléül azokat az orvosokat, gyógyszerészeket akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki. Ennek érdekében Pápai Páriz Ferenc Emlékérmet és kísérő oklevelet létesitettünk…”

Dr. Balla Árpád, gyermekgyógyász főorvos


Az alapítvány céljai és fő tevékenységi területei:

♦ Az egészségügyben dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása, szimpoziumok, konferenciák szervezése által. Az Alapítvány 2000-től átvette a Családorvosi Konferenciák szervezését, valamint részt vett több egyéb rendezvény szervezésében is. Ezen tevékenységben Alapítványunk szorosan együttműködik az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályával, a Magyar Egészségügyi Társasággal, és a Román Orvosi Kamara Hargita-megyei szervezetével
♦ A Pápai Páriz Ferenc Emlékérem fenntartása és odaítélése a Romániában, magyar nyelven kimagasló egészségügyi kutatói, oktatói, szervezői és közéleti tevékenységet kifejtő szakembereknek.
♦ Egyedi elbírálás alapján támogatást biztosít arra rászoruló fiatal egészségügyi tanulók (egyetemi hallgatók) és szakemberek továbbképzéséhez.


Az Alapítvány nyitott bármely, belföldi és külföldi, természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelekező szervezet pénzbeni vagy természetbeni támogatásával szemben.