Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Eddigi díjazottak

Az elmúlt időszakban következő személyek részesültek Pápai Páriz Ferenc díjban:
 • Dr. Csidey József (2000) – Marosvásárhely, gyermekgyógyász főorvos, adjunktus, “kiváló orvos”, Marosvásárhely Díszpolgára, kiváló szakmai, oktatói tevékenységéért.
 • Prof. Dr. Csögör Lajos (2000)– a nagy öregek azon nemzedékéhez tartozik, akik létrehozták, fenntartották és nemzetközi hírnevet szereztek a marosvásárhelyi magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek.
 • Prof. Dr. Módy Jenő (2000) – Marosvásárhely, a Román Orvostudományi Akadémia tagja, töretlen, kitartó tudományos tevékenységéért post mortem részesült az emlékérem és oklevél odaítélésében
 • Prof. Dr. Horváth Endre (2001) – Marosvásárhely, ”érdemes orvos“, szakmai és oktatói tevékenysége töretlen, belgyógyászati iskolát teremtett, kiváló szakembereket nevelt.
 • Prof. Emeritus Dr. Obál Ferenc (2001) – Szeged, a Marosvásárhelyi Egyetemen megszervezte a kórélettani tanszéket melynek tanszékvezető professzora volt, ahol eredményes kutatói tevékenységet fejtett ki, számos fiatal kutatót nevelt.
 • Prof. Dr. Feszt György (2002) – Marosvásárhely, a Farmakológiai Tanszék vezető egyetemi tanára, professzor emeritus, kitartó eredményes tudományos és oktatói tevékenységéért az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály elnökeként és az EME Válastmányi tagjaként kifejtett eredményes munkájáért.
 • Prof. Dr. Péter Mihály Heinrich (2002) – Marosvásárhely, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az EME alapító tagja és alelnöke, eredményes és elismert tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói munkájáért.
 • Prof. Dr. Bocskay István (2003) – Marosvásárhely, a konzervatív fogászati klinika és a fogszövettani laboratórium megalapítója, több évtizedes oktatói munkát fejtett ki. Tudományos tevékenysége elismeréséért, közéleti tevékenységéért (az EME választmányi tagja, az erdélyi Keresztény Orvosok Szövetségének elnöke).
 • Prof. Dr. Sándor István (2003) – Temesvár, doktor docens, a Román Tudományos Akadémia rendes tagja. A temesvári teratológiai laboratórium megalapítója, embriológiai kutatási módszerei világviszonylatban elismertek. Elismert közéleti személyiség, publicista, több irodalmi mű szerzője. Alapkutatásainak elismeréséért, több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért.
 • Dr. Balla Árpád, Dr. Sc. (2003)– Székelyudvarhely, gyermekgyógyász főorvos, a MTA köztestületi tagja. Az EME alapító és Választmányi tagja. Eredményes szakmai, növéri-aszisztensi oktatói, tudományszervezöi, közéleti tevékenységéért, valamint a hazai és nemzetközi szinten elismert magnézium kutatási munkásságáért.
 • Prof. Dr. Bedő Károly (2004) – Marosvásárhely, a Román Orvosi Akadémia rendes tagja. Több évtizedes oktatói, nevelői, szakmai és tudományos tevékenységéért.
 • Prof. Dr. Gyergyay Ferenc (2004)– Bergisch Gladbach, a MOGYE kórbonctani intézetében kifejtett oktatói, kutatói, valamint több évtizedes tudományos tevékenységéért.
 • Prof. Dr. Rácz Gábor (2005) – Marosvásárhely – Pécs , a gyógynövénykutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye. A MOGYE a Gyógyszerészeti Kar Dékánja volt 20 évig, Gyógynövényismeret Tanszék professzora, több évtizedes oktatói, szakmai, tudományos tevékenységéért.
 • Dr. Földes Béla főorvos (2005) – Nagyvárad. Lelkiismeretes szakmai, valamint tudományos, tudományos rendezvények szervezőjeként és közéleti tevékenységben elért eredményeiért.
 • Dr. Szilágyi Tibor előadótanár (2005) – Marosvásárhely. Fiatal kutató, a neurofiziológia területén nemzetközileg elismert eredményeiért, valamint a tudományos közéletben kifejtett tevékenységéért.
 • Prof. Dr. Gyéresi Árpád (2006) Marosvásárhely – a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszék professzora, több évtizedes oktatói és szakmai tudományos tevékenységéért.
 • Prof .Dr. Ferencz László (2007) Marosvásárhely, a belgyógyászat professzora, több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint a négy kötetes  „A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve” kiadásáért.
 • Dr. Pongrácz Antal Sándor (2007) Marosvásárhely, fogász főorvos, több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkásságáért.
 • Dr. Sípos Emese, gyógyszerész, előadótanár (2008) Marosvásárhely. Oktatói, szakmai, tudományos tevékenységéért, valamint tudományos közéletben kifejtett tevékenységéért.
 • Dr. Borsa István , főorvos (2008) Csíkszereda. Lelkiismeretes szakmai, valamint elismert tudományos tevékenységéért. Továbbá a tudományos rendezvények előadója és szervezőjeként.
 • Dr. Péter H. Mária  (2009) – Marosvásárhely, a X. éves jubileumi ülés alkalmából Pápai Páriz díjat adományozott a kuratorium, életműdíj több évtizedes oktatói, valamint eredményes tudományos tevékenységéért, és magyarnyelvű szakkönyvek írásáért.
 • Dr. Nagy Előd Ernő (2009), előadótanár – Marosvásárhely , mint magyarnyelven megjelent szakkönyv szerzője, valamint eredményes tudományos és oktatói tevékenységéért részsült díjazásban.
 • Dr. Sc. Albert István (2009), belgyógyász, kardiológus főorvos – Sepsiszentgyörgy, életműdíj, kiváló szakmai és tudományos tevékenységéért.
 • Prof. emeritus  Dr. Pap Zoltán (2009)– Marosvásárhely, életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelési, tudományos tevékenységéért, valamint népszerűsítő irodalmi munkásságáért.
 • Dr. Gergely István (2010) Marosvásárhely, a MOGYE tanársegédje, ortopéd-traumatológus szakorvos, fiatal kutató, tudományos, szakmai és a közéletben kifejtett eredményes tevékenységéért.
 • Dr. Bauer Béla (2010)  Szatmárnémeti, ny. gyermekgyógyász főorvos, az orvostudomány doktora, életműdíjban részesült több mint öt évtizedes lelkiismeretes szakmai, kitartó eredményes tudományos munkásságáért, gazdag szakirodalmi és közéleti tevékenységéért.
 • Prof Dr. Jung János (2010) Marosvásárhely, életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, valamint több évtizedes tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.
 • Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre  (2011) – Marosvásárhely – életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, kimagasló tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.
 • Prof. Dr. Szabó Béla (2011) – Marosvásárhely – életműdíjban részesült, több évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, tudományos munkájáért és közéleti  szerepvállalásáért.
 • Dr. Mezei Tibor László (2011) – Marosvásárhely – az orvostudomány doktora, egyetemi tanársegéd, fiatal kutató, tudományos, szakirodalmi tevékenységéért és elismert  szerkesztői   munkájáért részesült PPF díjban.
 • Prof  Dr. Széplaki Attila Ph.D. (2012) – Kolozsvár, életműdíjban részesült,  évtizedes oktatói, nevelői tevékenységéért, valamint következetes, eredményes tudományos munkájáért és közéleti szerepvállalásáért.
 • Dr.Ph.D. Zágoni Elemér (2012) – Csíkkarcfalva, ny. főgyógyszerész, a gyógyszertudomány  doktora, életműdíjban részesült több évtizedes lelkiismeretes szakmai, kitartó eredményes tudományos munkásságáért, a Feketeribiszke monográfiáért, valamint közéleti tevékenységéért.
 • Dr. Orbán-Kis Károly (2012) – Marosvásárhely, a MOGYE Élettani Tanszék adjunktusa,  neurológus szakorvos, fiatal kutató díjban részesült,  tudományos kutatói, szakmai és a közéletben kifejtett eredményes tevékenységéért.
 • Prof. Dr. Kikeli Pál István, Ph. D. (2013) Marosvásárhely. Nyugalmazott  belgyógyász és kardiológus főorvos, diplomás egészségügyi manager , a MOGYE Családorvosi Tanszékének professzora. A Procardia Orvosi Társaság alapítója. Számos tudományos dolgozat valamint szakkönyv szerzője. Több évtizedes tudományos, oktatói és közéleti tevékenységéért részesül Pápai Páriz Fernc díjban.
 • Prof. Matekovits György Mihály, Ph.D. (2013) Temesvár. A Temesvári Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinika nyugalmazott professzora. A Fogtechnikus képző főiskola Orális Rehabilitació tanszék vezető professzora. Számos tudományos dolgozat és mint egy tíz szakkönyv szerzője vagy társszerzője. A Pápai Páriz Ferenc életműdíjat a több évtizedes tudományos munkásságával,  oktatói tevékenységével és közéleti  tevékenységével érdemelte ki.
 • Dr. Bajkó Zoltán Ph.D. tanársegéd, (2013) Marosvásárhely a MOGYE Neurológiai tanszékén. Kitartó és eredményes kutatói tevékenységet fejt ki nagy munkabírása révén számos tudományos dolgozatot mutatott be és jelentetett meg hazai és külföldi folyóiratokban. Munkásságának elismeréseként a kongresszusokon díjakban is részesült. A Pápai Páriz Ferenc díj úgy gondoljuk további ígéretes tevékenységre fogja buzdítani.
 • Prof.emeritus Dr. Dienes Sándor Lajos Ph.D. (2014) Marosvásárhely.A MOGYE ny. professzora, a „Foglalkozási betegségek „ diszciplinának és klinikának a létrehozója és vezetője. Széleskörű tudományos tevékenységet fejtett ki, számos nemzetközi kongresszuson szerepelt. Mint egy 13 szakkönyv szerője vagy társzerzője.A Pápai Páriz Ferenc életműdíjat a több évtizedes oktatói, tudományos  és tudományszervezői tevékenységével érdemelete ki.
 • Dr. Kelemen Hajnal Ph.D. egyetemi docens. (2014) Marosvásárhely. A MOGYE  Gyógyszerészeti Karán a Gyógyszerészeti kémia tanszék vezetője és docense. Kiválló oktatói és tudományos tevékenységet fejt ki, folyóiratokban rendszeresen közöl és kongresszusokon szerepel.  Rendszeresen részt vállal a közéleti tevékenységekben is . Az emlitett sok öoldalú munkássága elismeréseként részesült Pápai Páriz Ferenc életműdíjban.
 • Prof. Dr. Nagy Örs (2015) Marosvásárhely.Ortopéd-traumatológus főorvos, a MOGYE Ortopédia-traumatológiai tanszék vezető professzora. Széleskörű tudományos tevékenységéért, több évtizedes oktatói munkájáért, valamint kitartó közéleti szerepléséért részesült életmű díjban.
 • Dr. Venczel László ny.o.v. sebész főorvos (2015) Székelyudvarhely. Több évtizedes magas szintű sebészeti tevékenységéért, kitartó tudomás munkásságáért és jelentős közéleti és adminisztratív szerepléséért részesült életmű díjban.
 • Dr. Fülöp Ibolya Ph.D. (2015) Marosvásárhely.  Gyógyszerész,egyetemi adjunktus. Az elmúlt tíz évben szakmai kutatói tevékenysége igen sikeres volt. Számos közleménye jelent meg hazai és külföldi lapokban, 3 szakkönyv társszerzője. Oktatói és közéleti tevékenysége is sikeres volt. Ezek alapján részesült fiatal kutatói díjban.
 • Prof. Dr. Kun Imre Zoltán (2016) Marosvásárhely. Az Endokrinológia Klinika nyugalmazott professzora több évtizedes szakmai, oktatói és kutatói tevékenységéért és kitartó, következetes közéleti munkájáért részesült életműdíjban.
 • Dr. Veress Albert (2016) Csíkszereda. Nyugalmazott osztályvezető pszihiáter főorvos, több évtizedes magas szintű gyógyító  tevékenységéért, tudományos  munkásságáért, szakirodalmi és több évtizedes  tudomány szervezői és sokoldalú közösségi szerepléséért részesült életműdíjban
 • Dr. Gáll Zsolt (2016) Marosvásárhely. Gyógyszerész egyetemi adjunktus a MOGYE Farmakológia és Klinikai Gyógyszerészet Tanszéken. Igen sikeres kutatói, oktatói és közéleti tevékenységéért részesült fiatal kutatói díjban.
 • Doc. Dr. Szatmári Szabolcs (2017) Marosvásárhely. A MOGYE II. Neurológiai Klinika vezetője több évtizedes szakmai, oktatói, kutatói és tudományszervező tevékenységéért és odaadó közéleti munkájáért részesült életműdíjban.
 • Dr. Vajda Sándor PhD (2017) Borosjenő. A nyugalmazott szájsebész főorvos magas szintű, lelkiismeretes szakmai tevékenységéért, több évtizedes  tudományos és tudomány  népszerűsítő  munkásságáért, és a szórványban végzett aktív közéleti  tevékenységért részesült életműdíjban.
 • Dr. Szántó Annamária (2017) Marosvásárhely. A MOGYE Anatómiai Tanszék adjunktusát a Kuratórium fiatal kutatói díjban részesítette.
 • Prof. Dr. Bereczki Dániel, Ph.D., D.Sc. (2018) Budapest. A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatóját Pápai Páriz Ferenc munkásságának nemzetközi népszerűsítéséért, és különösképpen a Parkinson-kór alaptüneteinek egyik első leírójaként való elfogadtatásáért, a Kuratórium KÜLÖNDÍJBAN részesítette.
 • Prof. Dr. Benedek István, Ph.D. (2018) Marosvásárhely. A MOGYE Hematológiai és Csontvelő-átültetési Klinikájának vezetőjét több évtizedes kutatói, gyógyító, oktató és közéleti munkásságáért a Kuratórium életműdíjban részesítette.
 • Dr. László Ilona, Ph.D. (2018) Marosvásárhely. Gyermeksebészeti és ortopédiai oktatói, kutatói és gyógyító munkásságáért a Kuratórium életműdíjban részesítette.
 • Székely Pál, Ph.D. (2018) Székelyudvarhely. Kutatói és tudomány-szervezői munkásságáért a Kuratórium fiatal kutatói díjban részesítette.
 • Prof. Dr. Brassai Zoltán, Ph.D. (2019) Marosvásárhely. Nyugalmazott belgyógyász professzor, a MTA külső tagja. Több évtizedes eredményes oktatói, kutatói és nevelői tevékenységéért, és közéleti munkásságáért részesült életmű díjban.
 • Dr. Kraft Zsolt Béla főorvos (2019) Csíkszereda. Nyugalmazott ortopédus-traumatológus főorvos, az csíkszeredai Ortopédiai Osztály megszervezője, gyógyítói, szervezői és közéleti munkásságáért részesült életmű díjban.
 • Prof. Dr. Ábrám Zoltán, Ph.D. (2020) Marosvásárhely. A Közegészségtan professzora oktatói, kutatói és közéleti munkásságának elismeréséül részesült életműdíjban.
 • Dr.  Domahidi János főorvos, Ph.D. (2020) Marosvásárhely. Oktatói és kutatói munkájának elismeréseként részesült életműdíjban.
 • Ferencz Elek gyógyszerész, Ph.D. (2020) Marosvásárhely.  A MOGYE Fizikai kémia tanszékén végzett kutatómunkája elismeréseként fiatal kutatói díjban részesült.
 • Dr. Fekete Gyula László, PhD (2021) Marosvásárhely. Bőrgyógyász főorvos, egyetemi docens, oktatói, kutatói és gyógyító munkája elismeréseként életműdíjban részesült.
 • Dr. Frigy Attila, PhD (2021) Marosvásárhely. Belgyógyász és kardiológus főorvos, egyetemi adjunktus, oktatói, kutatói, közéleti és gyógyító munkája elismeréseként életműdíjban részesült.
 • Szabó Zoltán István, PhD (2021) Marosvásárhely. Gyógyszerész, egyetemi docens, kiemelkedő kutatói munkájáért fiatal kutatói díjban részesült.

2009-2012 időszakban a következő személyek részesültek Prof. Dr. Kopp Elemér pályadíjban

A Dr. KOPP ELEMÉR pályadíjak átadására első alkalommal a 2009-es megnyitó ünnepségen került sor.

 • Az I. díjazott Drd. Nan Monica (2009) – egyetemi gyakornok Marosvásárhely nyerte, „A Galium verum L. és Galium mollogu L. fajok összehasonlító vizsgálata” dolgozatával.
 • A II. díjazott Filep Rita (2009) – Sapientia EMTE – Kertészeti szak szigorló hallgatója:  „Adatok Marosvásárhely és környéke  HELIANTUS nemzetséghez tartozó taxonok növényrendszertani tanulmányozásához, előfordulásához és tápanyagtartalmának a   vizsgálatához” dolgozatával.
 • Az első díjat Boris Gyöngyvér (2010), a  Pécsi Tudományegyetem biológiai Intézet, III. éves hallgatója  nyerte  : „ Ezerféle bajra jó” – Népi gyógynövényismeret a Székelyföldi LÖVÉTÉN – című dolgozattal.
 • A második díjat Virág Szeréna (2010), a MOGYE , Gyógyszerésztudományi Kar V. évf. hallgatója nyerte : „ A Besenyői – Tó környékének gyógynövényei „ című dolgozattal.  

Dr. Kopp Elemér pályadíj nyertesei : 2012.

 • Az első díjat Kelemen Mihály (2012), MOGYE. hallgató nyerte. A dolgozat címe : „A  Baróti medencében honos vadkörte (Pyrus pyraster Bursd.) populacó földrajzi elterjedése, morfológiai  vizsgálata, kémiai összetétele és értékesítési lehetőségei. ”
 • A második díjat Silló Szabolcs (2012), a MOGYE , Gyógyszerésztudományi Kar V. évf. hallgatója nyerte : „ Az Epilobium angustifollium L. (erdei deréce) fitokémiai vizsgálata.
 • A harmadik díjban Puski Gabriella Melinda (2012) gyógyszerész, Sepsiszenytgyörgy részesült. A dolgozatának címe: „Gyógynövények és szintetikus gyógyszerek együttes adagolása során fellépő  kölcsönhatások.”