Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Ösztöndíjalap

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriuma javasolta egy ösztöndíjalap létrehozását.

Az ösztöndíjat azok a fiatal kutatók, doktorandusok, egyetemi oktatók, az egészségügyi hálozatban tevékenykedő szakorvosok vehetik igénybe, azaz pályázhatnak akik valamilyen szakterületben szeretnék magukat továbbképezni. Egyedüli követelmény a pályázó részéről, hogy további tevékenységét itthon folytassa.

Az ösztöndíjat pályázat alapján egy bizottság itéli oda (a bizottság tagjait az EME OGYSZ Elnöksége és az Alapítvány Kuratóriuma nevezi meg).

Ezen a helyen is felhívást intézünk a hazai és a határainkon kivül élő magyar orvosokhoz, civil szervezetekhez egyházi közösségekhez és vállalkozokhóz, hogy támogassák az ösztöndíjalap létrehozását ha ezzel egyet értenek!!

Úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség is nagymértékben hozzájárulna a fiatal jól képzett szakemberek kineveléséhez, az utánpotlás biztositásához, a kivándorlás csökkentéséhez.