Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Beszámolók

Március 30-31-én, a Magyar Egészségügyi Társaság és az EME OGYSZ rendezésében szerveztük a Családorvosi Továbbképző Tanfolyamot. A rendezvényen 265. regisztráltak, ebből 44 szakdolgozó volt, az alkalmi hallgatóság száma 32. Összesen 297-en vettek részt. A hallgatóság Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szatmárnémeti, Nagybánya, Szilágy, Fehér megye résztvevőiből tevődött össze. 12 előadás hangzott el. A program a gyermekgyógyászat, szemészet, kardiológia, neurológia, bőrgyógyászat, gyermeknőgyógyászat tárgyköréből volt összeállítva. Az előadok nagy része külföldi volt, (Budapest-5, Szeged-2,), a hazai előadok Marosvásárhely, Csíkszereda, Nagyvárad, és Székelyudvarhelyiek voltak. A hallgatók 12 kredit pontot kaptak. A rendezvényt a székelyudvarhelyi „Vegyes Kórus” zárta.

Április 27. A MET és az EME OGYSZ rendezésében most már hagyományosan szerveztük a Családorvosi Továbbképző Konferenciát. A rendezvényen 200- an regisztráltak, 158 orvos és 42 szakdolgozó. Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy, Szatmárnémeti, Hunyad, Nagyvárad megye képviseltette magát. 10 előadás hangzott el, a fogászat, gyermekgyógyászat, gyógyszerészet, kardiológia, gyermekszemészet, szervezés tárgyköréből. Hat előadó Anyaországi volt (Pécs, Szeged, Budapest, Mosdós, Cegléd), négy előadó erdélyi (Marosvásárhely, Székelyudvarhely). 6 kredit pontot kaptak a résztvevők. Ez alkalommal 100 példány „Tények és adatok – Diabetes Mellitus” monográfia kiosztására került sor.

  • Március 28-29. A MET és az EME OGYSZ rendezésében szerveztük meg a Családorvosi Továbbképző Konferenciát. 164-en regisztráltak, 148 orvos és 16 szakdolgozó. A hallgatóság Hargita, Kovászna, Maros, Szilágy Kolozsvár megyék résztvevőiből tevődött össze. 12 előadás hangzott el. Az előadások a szájsebészet, fertőzőbetegségek, parazitológia, bőrgyógyászat, ortopédia, allergológia, gyermek-gastroenterológia tárgyköréből voltak megtartva. Budapest, Szeged, Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely előadókkal. 12 kredit ponttal honoráltuk a hallgatóságot.
  • Szeptember 5-6. A MET megalakulásának 10-ik évfordulója alkalmából szervezett árpát-medencei ünnepi tudományos ülés. A megnyitó és üdvözlések után a Dr.Palló Imre Zene és Képzőművészeti középiskola növendékei koncerttel üdvözölték a szimpózium résztvevőit. Az ülés témája „NÉPESSÉGFOGYÁS” a Kárpát-medencei magyarság népmozgalmi adatai, 14 előadás hangzott el, amit kerek asztal megbeszélés követett. 231-en regisztráltak azonkívül 41 alkalmi hallgatói is részt vett az előadásokon. Az előadásokon a történelmi egyházak képviselői is jelen voltak és bekapcsolódtak a kerek asztal megbeszélésbe. Jelen voltak az Anyaországból, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Muravidékről. Minden régió képviselője tartott egy rövid demográfiai tájékoztatót. A résztvevők 15,6 kredit pontot kaptak.
  • Október 10-12. Csíksomlyón volt megtartva a MET Gyógyszerész munkacsoportjának a tudományos ülése ahol 10 előadás hangzott el (8 anyaországi és 2 erdélyi előadó volt). 134-en regisztráltak. A szervezők Dr. Péter H. Mária és Dr. Zágoni Elemér voltak. Az alapítványunk szponzorálta a meghívó, jelentkezési lap, program füzet nyomtatását, valamint felvállalta a pénzügyi problémák lebonyolítását.

Március 26-27.a MET és az EME OGYSZ égisze alatt megszerveztük az évi Családorvosi Továbbképző Konferenciáját. 283. regisztráltak, 225 orvos és 58 szakdolgozó, Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy és Kolozsvár megyékből. 13 előadás és 3 gyógyszerbemutató volt, kiállítással jelen voltak a különböző gyógyszercégek is. 8 anyaországi, 1 németországi és 3 erdélyi előadó szerepelt. Az előadások témája változatos volt, így kardiológiai, urológiai, kissebészeti, parazitológiai, drog-szabályozási, venerológiai, szervezési előadások hangzottak el. 12 kredit ponttal jutalmaztuk a résztvevőket.

  • Április 1-2. az EME OGYSZ és Hargita Megye Orvos Kollégiumával közösen szerveztük az évi Családorvosi Továbbképző Konferenciát. 257 család- és szakorvos regisztrált,, Hargita, Kovászna, Maros és Szilágy megyékből. 14 előadás és 4 gyógyszerbemutató hangzott el. 8 gyógyszercég kiállítással is szerepelt. Az előadások témája változatos volt, szerepelt fogorvosi, gyógyszerészeti, kardiológiai, képalkotó diagnosztikai, gondozási, bőrgyógyászati, ideggyógyászati, szemészeti, az alkoholizmusról, dohányzásról, autóimmun betegségekről, a gastro-esophagialis reflux betegségről és alvási zavarokról szóló előadás. A résztvevők12 kredit pontot kaptak.
  • Október 8-án az EME OGYSZ-Szakosztálya, a Hargita Megyei Fogorvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Fogorvosi Továbbképző Konferenciát szervezett. A konferencián 117-en regisztráltak, a következő megyékből illetve helységekből : Hargita, Maros, Kovászna, Brassó, Jasi, Bihar, Szatmár-Németi, Bécs, Lenti – Magyarország. A konferencián Prof. Dr. Matekovits György előadás sorozata „Fogorvos a paciens otthonában” volt bemutatva, valamint Prof, Dr. Bocskay István előadásai: A fogszuvasodás kezelésébe alkalmazott noninvaziv technika, és Haladás az esztétikus fogtömések alkalmazásában. A délután folyamán kerek asztal megbeszéléssel ért véget a konferencia.

Március 24-25-én az EME OGYSZ és Hargita Megye Orvos Kollégiumával közös szervezésben rendeztük meg a Családorvosi Továbbképző Konferenciát. A rendezvényen 239 család- és szakorvos regisztrált, Hargita, Kovászna, Maros és Szilágy megyéből. 14 előadás, 4 gyógyszerbemutató hangzott el. 10 gyógyszer- és műszercég kiállítással szerepelt. Közérdekű, reumatológiai, kardiológiai, belgyógyászati, bőrgyógyászati, szülészeti, gastro-enterológiai, endokrinológiai, mentálhigénés előadások hangzottak el. Az előző évekhez hasonlóan az előadók: 7- magyarországi és 7- hazai professzorok és főorvosok, valamint psihológusok voltak. A kredit pontok száma 9.volt.
A rendezvények megszervezésében egy állandó munkacsoport vesz részt, a titkár Dr. Simma Melinda, tagok dr. Hodor Ildikó, Dr. Mester Zoltán, rendezvényenként 3-4 szakdolgozó segíti a tevékenységet. A kiváló technikai munkatársunk Szabó Aladár. A szervezőbizottság elnöke Dr. Balla Árpád. Ez alkalommal is munkatársaimnak önzetlen munkájukért köszönetemet fejezem ki. A rendezvényeinket szponzorálják a egyes székelyudvarhelyi cégek, így az INFOPRES Rt., IKOS CONF Rt., a TÜNDE gyógyszertár, FRIESKE PAN Kft. a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány és mások akik nem igénylik a nyilvánosságot, mindnyájuknak köszönjük a támogatásukat. Természetesen rendezvényeink támogatásában fontos szerepet töltenek be a kiállító gyógyszercégek is.

Március 23 – 24 . az EME OGYSZ- Szakosztálya, a Hargita Megye Orvosi Kollégium, a Pápai Páriz Fernc Alapítvány  szervezésében. Családorvosi  Továbbképző Konferenciája volt megtartva. A konferencián 305-en regisztráltak, a következő megyékből : Hargita, Maros, Kovászna, Bihar, Fehér, Szeben.
A konferencián egy könyvbemutató volt amit Prof. Dr. Péter Mihály tartott saját munkáját mutatta be „Az erdélyi fogorvoslás történetéből”.13 előadás hangzott el  a PET/CT, endokrinológiai, belgyógyászati, gyermekgyógyászati, ideggyógyászati, ortopédia, cardiológia, bőrgyógyászati tárgykörből, valamint egy kórbonctani előadás , diagnosztikai tévedések kliniko-patológiai elemzése gyakorlati szemszögből címmel. Ezenkívül volt 4 gyógyszerbemutató, 11 cég kialítással szerepelt. Az előadók közül 6. Magyarországi, 5. Marosvásárhelyi , 1. Csíkszeredai és 1. Székelyudvarhelyi volt.

Március 28 – 29. Az EME Orvosi- és Gyógyszertudományi Szakosztálya, a Magyar Egészségügyi Társaság, a Hargita Megyei orvosi Kollégium a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében Családorvosi Továbbképző Konferencia volt megrendezve. A Konferencia védnöke Prof. Dr. Süveges Ildikó, a MET elnöke, a Konferencia elnöke Prof. Dr. Kovács Dezső ,az EME OGY Szakosztályának elnöke, a Szervezőbizottság elnöke  Dr. Sc. Balla Árpád főorvos, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány elnöke volt. A Konferencián 15 előadás hangzott el, nevelési, család terápeutikai, szemészeti, endokrinológiai, ortopédiai, gyógynövénykészítmények, gyermekgyógyászati, bőrgyógyászati, PET/CT, gastroenterológiai, virológiai tárgykörből. Az előadások mellett 7 gyógyszerbemutató is volt, előadás hangzott el a az időskorúak oltásairól is. Az előadók anyaországi, valamint hazai professzorok és főorvosok voltak. 4. budapesti, 4. szegedi, 3. marosvásárhelyi, 2 debreceni, 1. csíkszeredai és 1. székleyudvarhelyi előadó volt. 13. gyógyszercég kiállítással szerepelt. 301-en regisztráltak résztvevőként Hargita, Kovászna, Maros, Brassó és Szeben megyéből.

március 27 – 28. Az EME OGYSZ, a MET , a Hargita megyei Orvosi kollégium, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében megrendezte a XVI-ik Családorvosi Továbbképző konferenciát. A Konferencia védnöke Prof. Dr. Süveges Ildikó a MET elnöke, a Konferencia elnöke Prof. Dr. Kovács Dezső az EME OGYSZ elnöke, a Szervezőbizottság elnöke Dr. med. Balla Árpád Dr. Sc. A Pápai Páriz Ferenc Kuratóriumának elnöke volt. A konferencián 14 előadás hangzott el, szemészeti, FOG-i, kardiológiai, pulmonológiai, gyermekgyógyászati, ortopédiai, bőrgyógyászati, PET/CT , gyermekkori asthma, antibiotikum terápia tárgyköréből.
A szekciók keretében négy gyógyszerbemutató is volt tartva a kiállító gyógyszercégek részéről. 10. gyógyszercég, kiállítással szerepelt.
Az előadók anyaországi valamint hazai professzorok, főorvosok voltak, 7. anyaországi, 6. hazai és 1. németországi  volt.
348-an regisztráltak Hargita, Maros, Kovászna, Brassó, Szilágy, Mármaros megyékből. A résztvevők 13. kredit pontot kaptak.

A XVII. Családorvosi Konferencia (2010. március 26-27.) az EME Orvos-és Gyógyszertudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium, a Pápai Páriz Alapítvány szervezésében volt megtartva a Művelődési Házban. A Konferencia védnöke Prof. Dr. Süveges Ildikó a MET elnöke, a Konferencia elnöke Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre az EME Orvostudományi Szakosztályának elnöke , a Szervezőbizottság elnöke  Dr. Balla Árpád főorvos,  az Alapítvány elnöke volt. A konferencia ünnepi megnyitóján a város részéről a jelenlevőket Bunta Levente polgármester  köszöntötte, az EME elnökség részéről Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre, Dr. Jeszenszky Ferenc főorvos a megyei Orvos Kollégium elnöke, a Szervezőbizottság nevében Dr. Balla Árpád a Pápai Páriz Ferenc elnöke üdvözölte a résztvevőket. A Konferenciát Prof. Dr. Süveges Ildikó a MET elnöke nyitotta meg .
A továbbképző Konferencián 335 orvos regisztrált, Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár megyéből, valamint Kárpátaljáról, és 225. szakdolgozó részvétele is gazdagította a konferenciát. 16. előadás hangzott el a tudományos ülésen, azonkívül a bőrgyógyászati szekcióban 8 előadás volt bemutatva. Az előadók közül 11. magyarországi professzor és főorvos , 9.előadó pedig marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és csíkszeredai professzor és főorvos volt. Az előadások különböző szakterületekről hangzottak el : szemészet, gyermekgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, ortopédia, izotóp diagnosztika.             A  továbbképző konferencia zárszavát Dr. Andrásofszky Barna a MET örökös tiszteletbeli elnöke és Prof. Dr. Pintér Sándor a MET alelnöke tartotta. A résztvevök 17 kredit pontot kaptak.
Az előadás sorozatot társasági programmal zártuk, a vendégekkel közösen meglátogattuk a Székelyderzsi Vártemplomot az UNESCO világörökség részét. Idegen vezetőnk Albert Dávid történelem tanár  volt.

 A XVIII. Családorvosi Továbbképző Konferencia (2011. március 25-26) az EME Orvos-és Gyógyszertrudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügy Társaság, a Hargita Megyi Orvosi Kollégiummal közösen volt megtartva, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében a Művelődési Házban. A Konferencia védnöke Dr. Andrásofszky Barna a MET örökös tiszteletbeli elnöke volt, aki sajnos közbejött okok miatt nem volt jelen. A Továbbképző Konferencia elnöke Prof. Dr. Egyed Zs. Imre az EME OGYSZ elnöke volt. A Szervezőbizottság elnöke pedig Dr. Sc. Balla Árpád az Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt. Az ünnepi megnyitó alkalmával az elnökséget, az előadókat, a résztvevőket Dr. Balla Árpád üdvözölte a Szervezőbizottság nevében. A Konferenciát az elnökség tagjai is köszöntötték, így Dr. Nagy Levente tanácsos tolmácsolta Bunta Levente polgármester üdvözletét, Prof. Dr. Kellermáyer Miklós a MET újonnan választott elnöke üdvözölte a jelenlevőket, ezt követően Dr. Jeszenszky Ferenc az Orvosi Kollégium elnöke, végül Dr. Lőrinczi Csaba a Kórház orvos igazgatója tartott köszöntő beszédet. A Konferenciát Prof. Dr. Egyed Zs. Imre az EME OGYSZ elnöke nyitotta meg. A továbbképző konferencián 291 orvos regisztrált Hargita, Maros, Kovászna, Mármaros, Szatmár megyékből, valamint Kárpátaljáról. A szakdolgozók közül 117-en regisztráltak gazdagítva résztvevők számát. A konferencia plénumán 16 előadás hangzott el, különböző szakterületekről mint pl. szemészet, gyermekgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, haematológia, ortopédia, radiológia, imagisztika, sebészet, gasztroenterolóőgia tárgykörökből. 11- előadó professzor, főorvos Magyarországi volt (Budapest, Pécs, Szeged, Mosdós, Debrecen). A bőrgyógyászati szekcióban 7 előadás került bemutatásra 2- magyarországi előadó volt Pécsről, és 5 erdélyi előadó. A résztvevők 12 kredit pontban részesültek. Prof. Em. Dr. Péter Mózes: saját szerkesztésű 5. dr. Emlődiagnosztika könyvel ajándékozta meg a RTG osztály dolgozóit, a Magyarsebészet 100 éves története című monográfiát, amit Prof. Dr. Lukács Géza szerkesztet és ajándékozott, továbbítottuk az EME OGYSZ könyvtárának. A vendégek és az előadók 1-1 CD ajándékba részesültek Homoródsznetmárton azaz a Román Viktor szoborparkról készült felvételekkel (Dr. Balla Árpád szerkesztésében). Dr. Balla Árpád „Számadás „ című könyvét ajándékozta az előadóknak.
A konferencia a társasági programmal folytatódott Homoródszentmártonon ahol a helyi Képtárat és a Román Viktor szoborparkot látogatták meg, a szoborparkot Román Elemér, Viktor bátya mutatta be aki megtervezte és kivitelezte a szobrokat.

Március 22-24-én a Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megye Orvosi Kollégiuma és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezték meg.
Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd ezt követően Bunta Levente polgármester, Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke, Dr. Pázmán Enikő Hargita Megye Orvosi Kollégiumának elnöke és Dr. Lőrinczi Csaba a székelyudvarhelyi Kórház orvos igazgatója üdvözölte a konferencia résztvevőit. A konferenciát Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre az EME Orvos-és Gyógyszerésztudományi Szakosztály elnöke nyitotta meg.
A jelen konferencia rendhagyó volt mivel a résztvevő szakemberek nem csak Hargita, Maros, Kovászna és Erdély más megyéiből érkeztek, hanem Magyarországról, Felvidékről, Délvidékről, Muravidékről és Kárpátaljáról is sokan utaztak Székelyudvarhelyre.
A családorvosi szekcióban a Művelődési Ház nagytermében összesen tizenhat előadás hangzott el, a koncertteremben a bőrgyógyászati szekcióban kilenc előadás volt bemutatva. Az előadásokat budapesti, pécsi, debreceni, mosdósi, marosvásárhelyi professzorok  valamint székelyudvarhelyi és csíkszeredai főorvosok tartották. A kiállító cégek részéről hat gyógyszer bemutató is elhangzott. Az  idei rendezvény az egyik legjobbnak bizonyult, komoly szakmai előadásokat hallhatott és sok új ismeretet sajátíthatott el a nagyszámú hallgatóság. Ebben az esztendőben a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriuma azoknak a kutatóknak akik Pápai Páriz Ferenc munkásságát népszerűsítették elismerésként emléklapot adott át, egy-egy Pápai Páriz portré kíséretében. A  díjazottak: Prof. Dr. Péter Mihály, akadémikus (Marosvásárhely), Prof. Dr. Matekovits György (Temesvár), Dr. Bauer Béla főorvos, az orvostudományok doktora (Szatmárnémeti), és Prof. Dr. Bereczki Dániel (Budapest). Dr. Bauer Béla 25.dr. CD -t. adományozott a konferenciának „Gyermekgondozási enciklopédia” azaz közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye – címmel,  ezek a területi felelősök révén sokszorosításra és terjesztésre várnak. Dr. Rigó Orsolya főorvos asszony az „Oral B” budapesti cég 300 dr. ajándék csomagját hozta a konferencia résztvevőinek.  A konferencián 378 orvos regisztrált és 127 szakdolgozó, ez  minden eddigi részvételt felülmúlt ! A résztvevők 14 kreditpontot kaptak.
Szombaton délután ért véget a rendezvény, ezt követően a társasági program keretében a résztvevők ellátogattak Lengyelfalvára, ahol megtekintették  Orbán Balázs  Emlékszobáját. A Szejkén a borvíz múzeumot, a székely kapu  kiállítást nézték meg, majd a legnagyobb székely síremlékét is megkoszorúzták.  

Március 22-23-án a XX. Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megye Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezte meg.
Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket jelezvén , hogy kettős jubileumi rendezvényről van szó, mivel 1994-ben a MET első tudományos ülése is Székelyudvarhelyen volt .Röviden ismertette a MET Erdély-i részlegének 20. éves tevékenységét, valamint a 20.éves családorvosi továbbképzők számbeli eredményeit. Ezt követően Bunta Levente polgármester, majd Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre az EME Orvos-és Gyógyszertudományi Szakosztály és a jelenlegi konferencia elnöke üdvözölte a megjelenteket. Továbbá méltatta a 20. éves tevékenységet és Dr. Balla Árpádnak az EME OGY Szakosztályának „Díszoklevelét” adta
át az 55. éves emberséges munkásságáért, a 20. Családorvosi Konferencia, valamint 81 éves születésnapja alkalmából. A Konferencia résztvevőit Dr. Pázmán Emőke a Hargita Megye Orvos Kollégium elnöke is üdvözölte. A konferenciát Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke nyitotta meg.
A jelen konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy, Szatmárnémrti megyékből tevődött össze, hanem voltak magyarországi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai résztvevők is. A konferencián 323 orvos és 74 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 12 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, szegedi, pécsi, valamint marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások színvonala nagyon jó volt sok új ismeretet sajátíthattak el úgy a családorvosok, mint a szakorvosok is. Három gyógyszer és két informatikai bemutató is elhangzott. 8 gyógyszercég kiállítással is szerepelt, gyarapítva a gyakorlati ismereteket. A titkárságon lehetőség volt megrendelni Dr. Bauer Béla Ph.D. gyermekgyógyász főorvos szakmai továbbképző jellegű CD írásait. A szakmai rész zárszavát prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke tartotta meg minősítve a rendezvény sikerét, és átadta Dr. Balla Árpád részére a MET „Emléklapját” melyben a Társaság köszönetét fejezte ki a húsz éves szervezői, tudományos és szakmai tevékenységéért.
Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada a székelyudvarhelyi Kiss Szent Teréz Plébánia templomban egy sikeres orgona koncerten vett részt, előadók voltak : F. Chripó Krisztina szoprán és Lászlóffy Árpád Ádám orgona művész. Ezt követően Bőgőz községben a református templom Árpádkori felújított freskóit tekintették meg Biró Endre lelkész úr vezetésével. A bemutatás után Dr. Nagy Gizella főorvos asszony a bőgőzi családorvos a társaságot megvendégelte, ez úton is köszönetünket fejezzük ki.
A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

Sikerrel zárult Székelyudvarhelyen a XXI. „Családorvosi továbbképző konferencia „
2014.március 21-22-én a XXI. Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megye Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezte meg.
Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a meghívót professzorokat, a vendégeket, konferenciának kettős a célkitűzése egyrészt a szakmai ismeretek bővítése, másrészt a barátság és üdvözlő beszédét olvasta fel. A továbbiakban Dr. Andrásofszky Barna főorvos a MET örökös tiszteleti elnöke, Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke és Dr. Pázmán Enikő főorvos a Hargita megye Orvos Kollégium elnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit. Majd Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre mint az EME Orvos-és Gyógyszertudományi Szakosztály elnöke, ugyanakkor a jelenlegi konferencia elnöke üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül Dr. Sc. Balla Árpád a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány elnöke üdvözölte és köszönetét fejezte ki Prof. Dr. Süveges Ildikó asszonynak az alapítvány erkölcsi és többszörös anyagi támogatásáért, ennek méltatásaként átadta a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriumának Emléklapját.
A jelen konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Szatmárnémrti megyékből tevődött össze, hanem mint egy 70-en voltak magyarországi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai résztvevők is. A konferencián 376 orvos és 145 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 9 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, pécsi, debreceni valamint marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások témái változatosak voltak, egyebek közt részletes előadás hangzott el magáról a gyógyításról, az antibiotikum kezeléshez társult hasmenésekről, a haematológiai betegségek tünettanáról, az orvostanhallgatók és orvosok dohányzási szokásairól, az agyérbetegségek megelőzéséről éskezeléséről, valamint az elhízás következményeiről gyermek- és serdülőkorban, de előadás hangzottel a veleszületett csípőficamról, a D-vitaminról, a nukleáris medicináról, de kardiológiai, szemészeti, bőrgyógyászati, gyermekkori pulmonológiai rehabilitációs előadás is szerepelt. Ezekmellett a gasztroenterológia újdonságait, valamint a gyógyszerterápia új kihívásait is ismertették.
Az előadások színvonala „napra kész” nagyon jó volt sok új ismeretet sajátíthattak el úgy a családorvosok, mint a szakorvosok is. Három gyógyszer bemutató is elhangzott. 8 gyógyszercégkiállítással szerepelt, gyarapítva a gyakorlati ismereteket.
A szakmai rész zárszavát prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke tartotta meg jónak minősítve a rendezvényt.
Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mint egy százan a parajdi Sóbánya Borgalériájában borkóstolón vett részt, néhányan a kezelési bázist is eglátogatták.. A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

Március 20-21-én a XXII. Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszertudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megye Orvosi Kollégium és a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezte meg..
Dr. Sc. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a konferencia védnökét, elnökét , a vendégeket, az anyaországi, a Kárpát-medencei (délvidéki, felvidéki, kárpátaljai), valamint az erdélyi részvevőket, jelezvén, hogy a konferenciának kettős a célkitűzése egyrészt a szakmai ismeretek bővítése, másrészt a barátság és az egybetartozás tudatának az elmélyítése. Ezt követően Bunta Levente polgármester, a rendezvény védnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit és sikeres tevékenységet kívánt.
A továbbiakban Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke és Dr. Pázmán Enikő főorvos Hargita megye Orvos Kollégium elnöke üdvözölte konferenciát. Majd Prof. Dr. Szabó Béla mint az EME OGYSZ elnöke , ugyanakkor a jelenlegi konferencia elnöke is üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke megköszönte a konferencia támogatóinak a kapott segítséget. A jelen továbbképző konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Kolozsvár, Brassó megyékből tevődött össze, hanem mint egy 24-en képviselték a Kárpát-medencét. A konferencián 368 orvos és 137 szakdolgozó összesen 505-en regisztráltak. A résztvevők 9 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, pécsi, debreceni, szegedi, marosvásárhelyi professzorok, valamint zentai és kaposvári főorvosok részéről. Az előadások témái változatosak voltak. Előadás hangzott el az áldott állapotban levő nők gondozásáról, követéséről, a szemészeti és a nem pigmentált malignus bőrdaganatok klinikumáról és kezeléséről, a vérszegénységek formáiról, kezeléséről, a laparaszkopiás műtétekről, a kardiológiai előadások foglalkoztak a betegségek okaival, diagnosztikájával, be volt mutatva a nagy izületi ártrozisok kezelési lehetőségei, a gastroenterológiai előadások bemutaták az 1-es típusú diabetes és a coeliakia kapcsolatát, valamint az újdonságokat.
Továbbá szerepelt az emlőrák izotópos leképzésének lehetőségei, a gyógyszeres terápia mellék- és nem kívánt hatásai. Az előadások színvonala „napra kész” nagyon jók voltak számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család mint a szakorvosok. Négy gyógyszer bemutató is elhangzott, 6 gyógyszercég mutatta be termékeit ez által is gyarapítva a jelenelevők gyakorlati ismereteit. A zárszó elhangzása alkalmával a konferencia elnöksége szakmai és szervezési szempontból is sikeresnek minősítette a rendezvényt. Említésre méltó, hogy a konferencia alkalmából két kiállítás is volt a Művelődési Házban, Török Gáspár foto és Balla Melinda (Budapest) „Fonalaim” címmel nagy sikernek örvendett a „ fonal-grafikai” alkotások bemutatása. Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mint egy százan meglátogatták Székelykeresztúron a Gyárfás Kúriát ahol Petőfi Sándor utolsó éjszakáját töltötte, ezt követően az Ispán kútjánál tették tiszteletüket ahol utoljára látták a költött. A társas program Fehéregyházán a Petőfi múzeumban folytatódott.
A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

Március 18-19-én a XXIII. Családorvosi Továbbképző Konferencia az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvosi- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium és a Székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közös szervezésében zajlott le.
Dr.Sc. Balla Árpád, a Kuratórium és a Szervezőbizottság elnöke köszöntötte a konferencia védnökét, elnökét, a Kárpát-medencei (Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) vendégeket, az előadó professzorokat és az erdélyi résztvevőket. Majd jelezte, hogy a konferenciának hármas a célkitűzése egyrészt a szakmai ismeretek bővítése, a kollégák közti barátság és az egybetartozás tudatának elmélyítése, valamint helytörténeti ismeretek bemutatása.
Ezt követően Bunta Levente polgármester, a rendezvény védnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit és sikeres tevékenységet, valamint kellemes udvarhelyi időtöltést kívánt.. A továbbiakban Dr. Bíró László, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium elnöke üdvözölte a konferenciát. Majd Prof. Dr. Szabó Béla mint az EME OGYSZ elnöke, ugyanakkor a jelenlegi konferencia elnöke is, üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke megköszönte a konferencia támogatóinak a kapott segítséget. A konferencia résztvevőit tájékoztatta a társasági programról, ami Farkaslakán lesz megtartva mivel Tamási Áron halálának 50 éves évfordulóját ünnepeljük.
A jelen továbbképző konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Kolozs, Brassó megyékből tevődött össze, hanem mint egy 25-en képviselték a Kárpát-medencét. A konferencián 362 orvos és 157 szakdolgozó, összesen 519-en regisztráltak. A résztvevők 9 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 15 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, pécsi, debreceni, győri, marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások témái változatosak voltak. Előadás hangzott el az áldott állapotban levő nők magas vérnyomásának gondozásáról, követéséről, két szemészeti előadás volt a femtolézeres hályogsebészetről, és a szaruhártya átültetés újdonságairól. Továbbá be volt mutatva a parenteralis táplálás gyakorlata, a malignus hemopatias betegek családorvosi gondozása, a sugárterápia aktualitásai, a kardiovaszkularis prevenció, a psoriasis klinikuma, terápiája, gyógyszereink kölcsönhatásai gyógyszerekkel, kardiometabolikus kockázattal járó állapotok gondozása, a csont- és ízületi rendszer gyulladásos betegségei, az e-cigaretta hatása a légzőmembránra, újdonságok a gastroenterológiában. Rendhagyó módon egy kulturális előadás is elhangzott „A kultúraközvetítés dilémái” címmel Németh Mária győri professzor asszony részéről. Az előadások színvonala „napra kész”, nagyon magas volt, számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család mint a szakorvosok. Két gyógyszer bemutató is elhangzott, 3 gyógyszercég mutatta be termékeit, ezáltal is gyarapítva a jelenlevők gyakorlati ismereteit. Egy szakmai könyvstand is volt. A zárszó elhangzása alkalmával a konferencia elnöksége szakmai és szervezési szempontból is sikeresnek minősítette a rendezvényt. Említésre méltó, hogy a konferencia alkalmából két kiállítás is volt a Művelődési Házban, Danis János fotóművész (Gödöllő) és Balla Melinda (Budapest) „Fonalaim” címmel nagy sikernek örvendett a „fonal-grafikai” alkotások bemutatása. Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mintegy százan meglátogatták Farkaslakán Tamási Áron szülőházát, Ágnes testvérének a házát ahol Tamási Áron szokott lakni hazajövetele alkalmával, valamint az új „Kultúrcsűrt” ami az Ágnes csűrjének helyén épült, végül koszorút helyeztek el a. síremlékénél. Mindezt Lőrincz József ny. tanár úr, mint idegenvezető, kíséretében. A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

A Megye  Orvosi  Kollégiuma és a Székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közös szervezésében, sikeresen zajlott le. 

Dr. Sc. Balla Árpád, a Kuratórium és a Szervezőbizottság elnöke, köszöntötte a konferencia védnökét, a Kárpát-medencei (Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) vendégeket, az előadó professzorokat, személy szerint az új előadókat Prof. Dr. Bodosi Mihály idegsebészt, Prof. Dr. Mészáros Tamás ortopédsebészt Szegedről, Prof. Dr. Dóczi Tamás akadémikus idegsebészt Pécsről, Dr. Frigy Attila előadótanárt Marosvásárhelyről  és az erdélyi részvevőket. Majd újra jelezte, a konferencia hármas célkitűzését  úgy mint: a szakmai ismeretek bővítése, a kollégák közti barátság és az egybetartozás tudatának elmélyítése, valamint a helytörténeti ismeretek bemutatása.

Ezt követően Dr. Bíró László, a Hargita Megye Orvosi Kollégiumának elnöke üdvözölte a konferenciát. Majd Prof. Dr. Szabó Béla mint az EME-OGYSZ elnöke, ugyanakkor a konferencia védnöke, üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke megköszönte a konferencia támogatóinak a kapott segítséget. A konferencia részvevőit tájékoztatta a társasági programról, ami Székelyderzsen, az UNESCO Világörökség-listáján szereplő unitárius Vártemplom megtekintését jelentette.

Az ünnepélyes  megnyitót követően Prof. Dr. Süveges Ildikó a Generisch Alapítvány elnöke  megemlékezést tartott Generisch Antal születésének 175 évfordulója alakalmából. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, szegedi, pécsi, debreceni, marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások témái változatosak voltak. Előadás hangzott el a hormonális fogamzásgátlás aktuális kérdéseiről, a szemészeti előadás a könnyfilm szerepét a látásélességben mutatta be. Továbbá  be volt mutatva – képalkotás az agyi kórfolyamatokról, az ischemiás stroke sebészi kezelése, a diabeteszhez társuló bőrbetegségek,  a kardiovaszkuláris rehabilitáció gyakorlata, az anémiás kórképek háziorvosi ellátása, antiagregáns és antikoaguláns kezelés a neurológiában, a   gyógyszerhatásokat befolyásoló tényezők, újdonságok csecsemőtáplálkozásban, integrált szemléletű kardio-metabolikus prevenció, a csípőizület endoprotetizálása nehéz anatómiai körülmények között, a térd arthrosis típusai és therápiás lehetőségei,  fogalmak és rövidítések a képalkotó diagnosztikában, szívelégtelenség a mindennapi praxisban, újdonságok a gastroenterológiában. Az előadások színvonala kifejezetten magas volt, számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család mint a szakorvosok. Két gyógyszer bemutató is elhangzott, 5 gyógyszercég mutatta be termékeit ez által is gyarapítva a jelenelevők gyakorlati ismereteit. Egy könyv-standon szakkönyveket lehetett vásárolni.

A jelen továbbképző konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Szatmár, Brassó megyékből tevődött össze, hanem 23-an képviselték a Kárpát-medencét. A konferencián 372 orvos és 155 szakdolgozó, összesen 527-en regisztráltak. A résztvevő orvosok 9 kreditpontot kaptak a Román Orvosi Kollégiumtól.  

A zárszó elhangzása alkalmával a konferencia elnöksége szakmai és szervezési szempontból is igen sikeresnek minősítette a rendezvényt. Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mint egy nyolcvanan  meglátogatták Székelyderzsen az unitárius Vártemplomot, az UNESCO Világörökség részét, az idegenvezető Demeter Sándor Lóránd helyi lelkipásztor volt, aki elmondta, hogy a tejes felújítás befejezés előtt áll és a 600 éves Szent László freskót eredeti szépségében láthatjuk.   A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

Székelyudvarhely 2017. március 30. Dr. Balla Árpád

Március 23-24-én a XXV. jubileumi Családorvosi Továbbképző Konferencia az EME Orvostudományi-és Gyógyszertudományi Szakosztálya, Hargita megye Orvosi Kollégiuma és a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében sikeresen, ünnepi hangulatban zajlott.

Dr. Pelok Benedek, a Kuratórium alelnöke üdvözölte a rendezvény fővédnökét Tóth László főkonzult, prof. Dr. Szabó Bélát, az EME OGYSZ volt elnökét, jelenlegi alelnökét, Hargita megye Orvosi Kollégiumának elnökét Dr. Bíró László főorvost és Dr. Balla Árpád főorvost az Alapítvány elnökét, az előadó professzorokat, a Kárpátaljai, Délvidéki, Felvidéki vendégeket, valamint a résztvevő hallgatóságot. Végül felkérte Dr. Balla Árpád főorvost, a Kuratórium elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Dr. Balla Árpád is üdvözölte az elnökséget, az előadó professzorokat, a vendégeket és a jelenlevőket. Ezt követően rövid ismertetőjében bemutatta az előző huszonnégy év adatait: az előadások számát, az előadók megoszlását anyaországi (budapesti, pécsi, szegedi, debreceni professzorok) a hazai előadókat a MOGYE professzorai tették ki, valamint néhány főorvos, ezen kívül szerepelt két németországi és egy zentai előadó is. Ez idő alatt 6454 orvos és 1821 asszisztens regisztrált. A szakmai eredményeket követően kitért a barátság és az együvé tartozás tudatának fontosságára és a helytörténeti ismeretek bemutatására a társasági programokon.

Ezt követően Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében Tóth László főkonzul úr, a rendezvény fővédnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit, értékelte a szakmai továbbképzés eredményeit, kifejtette ennek a tevékenységnek a fontosságát.
Dr. Bíró László főorvos, Hargita megye Orvosi Kollégiumának elnöke üdvözölte a jelenlevőket és eredményes részvételt kívánt. Végül Dr. Szabó Béla professzor úr, az EME OGYSZ alelnöke, valamint a rendezvény elnöke megnyitotta a konferenciát. A XXV. jubileumi ülés alkalmával Dr. Balla Árpád, a kuratórium elnöke átadta az előadó professzoroknak, valamint a szervezőknek elismerés- és köszönetképpen a díszokleveleket.
Az ünnepélyes megnyitót követően Prof. emeritus Dr. Süveges Ildikó, a Genersich Alapítvány elnöke megemlékezett Genersich Antal halálának 100. éves évfordulójáról és négy Genersich-díjasnak átadta az Alapítvány fennállása 25-ik évfordulója alkalmából megjelent könyvet.
A továbbképző konferencián 21 kiváló előadás hangzott el a különböző szakterületekről budapesti, szegedi, pécsi, debreceni professzorok részéről, a hazai előadók a marosvásárhelyi, kolozsvári egyetem professzorai és főorvosok voltak. A jubileumi konferencián az előadások időtartama 30 perc volt. Előadás hangzott el a szülészetre nehezedő kihívásokról a kortárs demográfiai változások tükrében. Továbbá be volt mutatva, hogy az öregedés hogyan befolyásolja a látásunkat, a szürke hályog sebészete, az arthrózis patho-morphológiája, a tenyér és a talpi bőnye zsugorodása, régi és új módszerek az ortopédiában, az a.carotis interna és az a. cerebri media elzáródásának invazív kezelése, – aktualitások a demenciáról, – a pruritus klinikuma, – az atopiás dermatitis kezelése, – az intestinalis immunrendszer és a bélflóra normális működése, – életminőség, egészségminőség napjaink orvoslásában, – diagnosztikus nehézségek a malignus hemopatiákban, – a gyermekkori krónikus bronchitis kezelése, – aktualitások a ritmuszavarok klinikumában, – hipertonia és non-kardiális komorbiditások, – a familiáris hypercholesterinaemia, – a prostatarák áttétek korszerű kimutatása, kezelése, – aktualitások a gastroenterológiában,- a gyógyszeres terápia új kihívásai, – Pápai Páriz Ferenc, mint a Parkinson-kór leírójának nemzetközi elismertsége. Az előadások színvonala kifejezetten magas volt, számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család- mint a szakorvosok. Négy gyógyszerbemutató is elhangzott, ugyan ennyi cég gyógyszer kiállítással szerepelt. A könyv standon szakkönyveket lehetett v sárolni.
A hallgatóság nem csak Hargita, Maros, Kovászna, Szatmár és Brassó megyéből volt képviselve, a Kárpát-medencét is képviselték a felvidéki, délvidéki és a kárpátaljai kollégák. A rendezvényen 380 orvos és 167 szak dolgozó regisztrált, összesen 547-en. Az orvosok részvétele 9 kredit ponttal volt elismerve.
A zárszó alkalmával a konferencia elnöksége úgy szakmai, mint szervezési szempontból is igen sikeresnek tartotta a rendezvényt. A délutáni társasági program is sikeres volt, Dr. Hermann Gusztáv egyetemi tanár idegenvezetésével városnézés zajlott Székelyudvarhely központjában. Ezt orgona koncert követte a Szent Miklós Plébánia templomban, a műsort Józsa Domokos nagyváradi orgonaművész szolgáltatta. A rendezvény a székelyudvarhelyi „Gondűző” vendéglőben igen jó baráti hangulatban ért véget.

Székelyudvarhely 2018. március 29. Dr. med. Balla Árpád Dr.Sc., a Szervezőbizottság elnöke

Március 22-23-án a XXVI.  Családorvosi továbbképző konferencia az EME Orvostudományi-és Gyógyszertudományi Szakosztály, Hargita megye Orvos Kollégiuma és a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében sikeresen jó hangulatban zajlott.

 Dr. Balla Árpád a Kuratórium elnöke üdvözölte Gálfi Árpád polgármestert, a konferencia fővédnökét, prof. Dr. Szabó Bélát, az EME OGYSZ volt elnökét, jelenlegi alelnökét, Dr. Bíró László főorvost, Hargita Megye Orvosi Kollégiumának elnökét és Dr. Lőrinczi Csaba főorvost, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház orvosigazgatóját, az előadó professzorokat, a kárpátaljai, délvidéki, felvidéki vendégeket, valamint a résztvevő hallgatóságot. Ezt követően rövid ismertetőjében bemutatta a XXV. év adatait, az előadások számát, az előadók megoszlását: az anyaországi előadók budapesti, pécsi, szegedi és debreceni professzorok, az erdélyi előadókat a MOGYE professzorai tették ki, valamint néhány főorvos. Ez idő alatt összesen 6834 orvos és 1988 asszisztens regisztrált. Jelezte a rendezvény hármas célkitűzését: a szakmai eredmények mellett fontos a barátság, az együvé tartozás tudatának elmélyítése és a helytörténeti ismeretek bemutatása a társasági programokon.

Ezt követően Gálfi Árpád, városunk polgármestere, a konferencia fővédnöke üdvözölte a résztvevőket, értékelte a szakmai továbbképzés eredményeit és fontosságát. A továbbiakban Dr. Pelok Benedek György főorvos, a Kuratórium alelnöke felkérte Dr. Bíró László főorvost, Hargita Megye Orvosi Kollégiumának elnökét, aki üdvözölte a jelenlevőket és eredményes konferenciát kívánt. Végül Prof. Dr. Szabó Béla, az EME OGYSZ alelnöke, megnyitotta a konferenciát

A szakmai előadások előtt a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum növendékei zenei műsorral tisztelegtek a konferencia résztvevőinek.

A továbbképző konferencián 15 kiváló minőségű előadás hangzott el a különböző szakterületekről budapesti, szegedi, pécsi, debreceni professzorok részéről, a hazai előadók a marosvásárhelyi professzorok és előadó tanárok voltak. Előadás hangzott el a női vizelettartási zavarok aktuális kérdéseiről. Továbbá be volt mutatva, a rövidlátás kóroktana és szemészeti szövődményei, a cervicobrachialgia elkülönítő kórisméje, a modern neuro-onkológia lehetőségei, a gyermekkori gyulladásos bélbetegségek,  az ágyéki gerinc-csípő szindróma, a krónikus hematológiai malignomák a háziorvosi betegellátásban, élet pitvarfibrilláció árnyékában, a gyógyszerkölcsönhatások a gyakorlatban (újabb klinikai relevanciák), a véráramlástani vizsgálatok jelentősége gyulladásos és ischaemia-reperfusiós kórképekben, a gyermekgyógyászat aktualitásai a XXI-ik század elején, az immunrendszer vizsgálati lehetőségei a nukleáris medicinában, a ritmuszavarok kezelése a gyakorló orvos szemszögéből, aktualitások a gastroenterológiában. Az előadások színvonala kifejezetten magas volt, számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család- mint a szakorvosok. Két gyógyszerbemutató is elhangzott, egy bemutató azzal foglalkozott, hogy a családorvosok hogyan dolgozzanak számítástechnikai rendszerben (iMED) integrált, modern eszközökkel, négy cég gyógyszerkiállítással szerepelt. A könyvstandon a résztvevők szakkönyveket vásárolhattak.

A hallgatóság nem csak Hargita, Maros, Kovászna, Szatmár és Brassó megyéből volt képviselve, hanem a Kárpát-medencét is képviselték a felvidéki, délvidéki és a kárpátaljai kollégák. A rendezvényen 377 orvos és 73 szakdolgozó regisztrált, összesen 450-en. Az orvosok részvétele 11 kredit ponttal volt elismerve.

A zárszó alkalmával a konferencia elnöksége úgy szakmai, mint szervezési szempontból is igen sikeresnek tartotta a rendezvényt. A délutáni társasági program is igen sikeres volt, Nagygalambfalván megkoszorúztuk Kányádi Sándor sírját, a gyermekek Kányádi verseket szavaltak, meglátogattuk a XIII. századi templomot ahol a tiszteletes úr ismertette a templom történetét. Ezek után a polgármester úr és a tiszteletes úr igazi székely vendégfogadásban részesítettek. A rendezvény a székelyudvarhelyi „Gondűző” vendéglőben igen jó baráti hangulatban ért véget.

Székelyudvarhely 2019. március 29.  Dr. med. Balla Árpád Dr.Sc., a Szervezőbizottság elnöke

Szeptember 17-18-án került sor a XXVII. Családorvosi Továbbképző Konferenciára az EME OGYSZ, a Hargita megyei Orvosi Kollégium, a MET,  és a P.P.F. Alapítvány Kuratóriumának szervezésében.

A pandémia következményeként a konferencia időpontja az év folyamán két-háromszor is változott, végül megtartására szeptember 17-18-án került sor. Sajnos a régi helyünkön nem tudtuk megtartani mert a Kultúrház igazgatója nem hagyta jóvá idejében a kért időpontot azt másnak adta utólag. Így kénytelenek voltunk új helyet keresni így kaptuk meg a Stúdium mozi nagytermét mellékhelységek nélkül mivel ott van még a második oltási központ berendezése. Le kellet mondjunk a gyógyszercégek kiállításairól és a gyógyszerbemutatókról. Szünetekben a kávét és a süteményeket is kénytelenek voltunk a nagyteremben felszolgálni. Ezektől a problémáktól eltekintve a nagy terem nagyon jó volt az előadások bemutatására, igen jónak tartották az előadók a vetítést és a hangosítást.

 

Dr. Balla Árpád a szervező Bizottság nevében üdvözölte az elnökség tagjait Gálfi Árpád polgár- mestert, Dr. Bíró Lászlót HR. megye Orvosi Kollégiumának elnökét, Prof. Dr. Szilágyi Tibort az EME OGYSZ elnökét, Prof. Dr. Galuska Lászlót a MET elnökét, Dr. Pelok Benedek alelnököt. Valamint a vendég és hazai előadó tanári kart és a Felvidéki és Kárpátaljai vendégeket.

Ezek után Dr. Balla Árpád felkérte a jelenlevőket, hogy egy perces néma felállással adózzunk az utolsó két évben meghalt kollégáinknak: 2019.: Prof. Dr. Feszt György, PhD. Dr. Földes Béla, Prof. Dr.  Mészáros Tamás- Szeged, 2020. – Prof. Dr. Dienes Sándor, Prof. Dr. Benedek István, PhD. a Pandémia áldozata.

Dr. Balla Árpád felkérte Gálfi Árpád polgármester urat üdvözlő beszédének megtartására, aki üdvözölte a jelenlevőket, pozitívan értékelte az eddigi továbbképző konferenciákat és sok sikert kívánt a jelenlegi tudományos ülésnek.

Dr. Bíró László a HR. megyei Orvosi Kollégium elnöke és mint társ szervező is üdvözölte a konferencia résztvevőit és sikeres jó tevékenységet kívánt.

Prof. Dr. Galuska László, a MET elnöke mint társszervező üdvözülte a konferencia résztvevőit, jó munkát és sikeres tanácskozást kívánt. Majd rátért Dr. Balla Árpád tevékenységének rövid méltatására és szeretettel átadta a MET elnökségének Dr. Andrásofszky Barna emlékérem díjat   a magyarság egészségéért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Közben Prof. Dr. Süveges Ildikó a Genersich alapítvány volt elnöke kért szót, aki méltatta Dr. Simma Melinda szakmai és társadalmi tevékenységét és átadta a 2019-es Generisch díjat és kívánt további sikeres tevékenységet és jó egészséget.

A megnyitó ünnepség végén Prof. Dr. Szilágyi Tibor az EME OGYSZ elnöke emelkedett szóra üdvözölve az előadó tanárokat és a résztvevőket megnyitva a tudományos ülésszakot mint a rendezvény elnöke.

Rövid technikai szünet után megkezdődtek a konferencia munkálatai a konferencia első ülésszaka  Prof. Dr. Szabó Béla és Prof Dr. Süveges Ildikó elnökségével. A továbbiakban a tudományos ülés igen pontosan zajlott betartva az időbeosztást. A programfüzet szerint 15 igen jó és érdekes előadás hangzott el a különböző szakok képviselőitől. 8 előadás anyaországi előadok részéről hangzott el (pécsi, szegedi, budapesti, debreceni professzorok), 7 előadás pedig a marosvásárhelyi professzorok, tanárok részéről, szintén igen jó érdekes előadások voltak. Volt két könyvbemutató a Díjazottaink címmel Dr. Balla Árpád Dr. Pelok Benedek munkája, és a Gyermekkori csonttörések Dr. László Ilona és Dr. Zuh Sándor György munkája, utóbbit a helyszínen meg lehetett vásárolni.

A zárszó alkalmával az értékelőt Prof. Dr. Galuska László és Dr. Balla Árpád tartotta szerintük az eddigi továbbképző konferenciák közül az egyik legjobb volt, úgy szakmailag mint technikailag de egy kissé szerényebb körülmények között. Mindenkinek megköszönték a sikerhez való hozzájárulásukat és további támogatásukra számítanak a következő konferenciák szervezésénél. A jelenlegi továbbképző konferencia a XXVII volt, melyre sajnos a jelentkezők száma kevesebb volt a pandémia következményeként, 210 hazai jelentkező és 30 külföldi résztvevő volt az előadókat is bele számítva, összesen 240-en regisztráltak és 35 szakdolgozó.

Összesítve a XXVII év adatait, a következőképpen alakult: 420 előadás hangzott el, 253- anyaországi előadó és 167 hazai előadó szerepet, közben volt 2 németországi és 1 zentai előadó is. 7811 orvos regisztrált és 2096 szakdolgozó.

A társasági program délután kezdődött a Szejkére volt a menés ahol a – Mini Erdélyi park és az Orbán Balázs Látogatóközpontot tekintettük meg. A parkban makettek mutatják be Erdély építészeti sokszínűségét. A társaságnak a tetszését a park és az Orbán Balázs látogatóközpont igen elnyerte. Nagyon megvoltak elégedve az ottani élményekkel. Nagy és érdekes megvalósításnak tartják. Az esti program sportos öltözékben a Gondűző étteremben folytatódott zenés táncos nagyon jó hangulatban.

Kénytelen vagyok megemlíteni a tejesség kedvéért, hogy két nap múlva érkezett a meglepetés email formában, hogy egyik erdélyi kollega Covid 19 betegségben szenved és mi is megcsináltattuk a tesztet mivel érintkezésbe voltunk, meglepetésünkre csak Melindának lett pozitív a tesztje és egy kis könnyű lefolyású pneumónia. Szerencse, hogy mindketten oltottak voltunk. Más senki nem betegedett meg, ez a szervezők szerencséje.

Székelyudvarhely 2021. szeptember 29.                                 Dr. Balla Árpád PhD, a kuratórium, elnöke

Március 11-12 között zajlott le a XXVIII. Családorvosi Továbbképző Konferencia, a Hargita-megyei Orvosi Kamara, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a Magyar Egészségügyi Társaság és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány kuratóriumának szervezésében.

Ezt a konferenciát sikerült újra a székelyudvarhelyi Városi Művelődési Ház nagytermében lebonyolítani, bár az időpontunk nem lehetett a szokásos, március 20 körüli hétvége, egyéb ott zajló események miatt. Ennek következtében a rendezvény során relatíve hideg volt – a továbbiakban igyekezni fogunk a Konferencia időpontját a tradicionális, március 20 körüli hétvégére rögzíteni.

Ahogy az utóbbi években a szervezést a COVID-19 világjárvány akadályozta, úgy az idei Konferenciára az előtte alig több mint két héttel kirobbant európai háború vetett árnyékot. A háború miatt nem tudtak a rendezvényen részt venni kárpátalji kollégáink, és a háború miatti bizonytalanság az utolsó napokban a részvétel lemondására késztette előadóink egy részét. A hiányzók helyett, szívességből, az utolsó pillanatban „ugrott be” egy-egy előadással dr. Sipos Ildikó (Budapest), Gál Zsolt (Marosvásárhely), Kolcsár Melinda (Marosvásárhely) és Szőcs-Gazdi Uzonka (Székelyudvarhely). Botz Lajos professzor úr és Dóczi Tamás akadémikus úr előadásukat online tartották meg, ennek lebonyolítása külön kihívás volt, viszont szerencsésen, jelentős baki nélkül sikerült.

Konferenciánk megnyitóján szokásos módon a szervezők és a házigazda képviselői üdvözölték a résztvevőket: Balla Árpád főorvos úr, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriumának tiszteletbeli elnöke és a Konferencia elindítója, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, Szabó Béla professzor úr, az EME OGySz alelnöke, Galuska László professzor úr, a MET elnöke, és Bíró László főorvos úr, a Hargita megyei Orvosi Kamara elnöke. Az üdvözlő szavak után alulírott felolvastam kárpátalji kollégáink rövid üzenetét, melyben kellemes konferenciát kívánnak, és morális támogatásunkat kérik nehéz helyzetükben.

A konferencián összesen 16, fél órás előadás hangzott el, ebből kettő online, azaz zoom-találkozó formájában. 6 előadást magyarországi (pécsi, debreceni, budapesti, mosdósi) professzorok, 9-et marosvásárhelyi egyetemi oktatók tartottak, egy előadást pedig a Székelyudvarhelyi Városi Kórház biológusa.

A regisztrált résztvevők száma a tavaly őszi szinttől csak kevéssé emelkedett: 255 személy regisztrált (ebből csupán 4 fő az anyaországból, és 5 Délvidékről), és 39 szakdolgozó.

Összegezve, az eddigi 28 konferencián 436 előadás hangzott el, 259 anyaországi előadó és 177 hazai előadó szerepet, közben volt 2 németországi és 1 zentai előadó is. 8066 orvos regisztrált és 2135 szakdolgozó.

A konferencia zárásaként, társasági programként Bögözbe látogattunk, ahol megtekintettük a református templomot a benne található freskókkal, valamint népdalokat hallgattunk némi „vendégváró” fogyasztása közben a Székelykapu-panziónál. Az estét a Gondűző étteremben elfogyasztott közös vacsora zárta, a hagyományok szerint.

Székelyudvarhely 2022. július 30.                                 Dr. Pelok Benedek, a Kuratórium elnöke