Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

Történeti áttekintés

A PÁPAI PÁRIZ FERENC DIJ: emlékéremből és kisérő oklevélből áll, anyagi támogatást nem foglal magába. Az emlékérem 10 cm átmérőjű bronz alkotás első lapján Pápai Páriz Fernc profilja, hátlapján az alapitó neve és dátuma áll. Alkotója SÁNTA CSABA(2000) szovátai müvész.

Az Alapítvány létrehozása óta évente a Kuratórium jováhagyta az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály Tudományos Bizottsága által a Pápai Páriz Ferenc díjra javasoltak névsorát.

Alapitványunk Kuratóriuma azzal a felhívással fordul az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály tagságához, hogy minden év március 31-ig irásban küldjék be javaslatukat a Pápai Páriz Ferenc díjra (cím: EME OGYSZ. 540103 Targu Mureş, Aleea Cornişa nr.18, ap. 12).

Úgy gondoljuk, hogy a beküldött javaslatok alapján a Tudományos Bizottság az arra érdemeseket, a tagság közremüködésével reálisabban és demokratikusabban tudja javasolni a díjra. Természetesnek vesszük ha egy személyről több javaslat érkezik A Kuratórium részéről előre is köszönöm az EME tagok közremüködését.